آرشیو اخبار

اهمیت خواست آمریکا برای تاسیس دفتر دیپلماتیک در ایران

اهمیت خواست آمریکا برای تاسیس دفتر دیپلماتیک در ایران

در مورد تاسیس دفتر دیپلماتیک یا حافظ منافع آمریکا و یا شورای روابط ایرانی آمریکایی در تهران، این مسئله را نباید فراموش کرد که پیش از تهران، این خواست و تصمیم طرف آمریکایی است که می بایست منعقد شده باشد.

ادامه مطلب

مجلس سیاست­گذاری امنیت ملی عراق درباره امضاى توافق‌نامه تصمیم می‌گیرد

یکی از نمایندگان حاضر در این نشست که نخواست نامش فاش شود خبر داد که به زودی طرح امضای توافق­نامه امنیتی در مجلس سیاست­گذاری امنیت ملی که در آن مقام­های ارشد عراقی از جمله رئیس جمهوری و نخست­وزیر حضور دارند، به رای گذاشته خواهد شد.

ادامه مطلب