آرشیو اخبار

اتحاديه عرب ميان ايران و ترکيه

پس از اجلاس اتحاديه عرب در سرت و پس از آن سفر محمود احمدى‌نژاد، رئيس جمهورى ايران به لبنان تمايل کشورهاى عربى به بهبودى رابطه با ايران افزايش يافته است. اين موضوعى است که الحيات در يادداشتى به آن پرداخته است.

ادامه مطلب