آرشیو اخبار

عکس: مبارک مظلوم بود!

یک شهروند زن مصری طرفدار مبارک به نام طهانی که با در دست داشتن پوستری از مبارک در مقابل بیمارستان نظامی در قاهره، جایی که مبارک بستری است، ایستاده است. مبارک، دیکتاتور مخلوع مصر شب گذشته در پی یک سکته مغزی به حالت کما رفت.

ادامه مطلب