آرشیو اخبار

به ایران حق محدود غنی سازی بدهید
توصیه فایننشال تایمز در سرمقاله خود

به ایران حق محدود غنی سازی بدهید

جان کری، در سال 2009، زمانی که یک سناتور بود، در گفت و گو با فایننشال تایمز تاکید کرد، اینکه از ایران بخواهیم به طور کاملا از برنامه های غنی سازی اش صرفنظر کند، مسخره است.

ادامه مطلب