آرشیو اخبار

ایرانی‌ها به این سادگی‌ها کوتاه نمی‌آیند
احساس خطر اسرائیل از تاسیس پایگاه دریایی ایران در سوریه

ایرانی‌ها به این سادگی‌ها کوتاه نمی‌آیند

ایران سرمایه‌گذاری بسیاری در سوریه انجام داده و هزینه‌های بسیاری پرداخته است، به این امید که بتواند مابه‌ازایی دریافت کند. دستیابی به این بندر دریایی تنها یک نمونه است. ایرانی‌ها از تسلط و تاثیر خود در سوریه در تمامی زمینه‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی و دینی به این سادگی‌ها کوتاه نمی‌آیند.

ادامه مطلب