آرشیو اخبار

ترامپی دیگر در قلب اروپا
دولت لهستان با جامعه مدنی می جنگد

ترامپی دیگر در قلب اروپا

دولت لهستان در حال حاضر توسط حزب قانون و عدالت (PiS) اداره می‌شود، حزبی که کمتر از یک سال پیش به قدرت رسید و رگه‌هایی استبدادی از خود نشان می‌دهد و کنوانسیون‌های قانونی را برای پیشبرد اهداف خود نقض می‌کند.

ادامه مطلب