اروپا - آرشیو

۲۵ ساعت در ايتاليا چه گذشت؟

حضور محمود احمدی نژاد در ایتالیا را نمی توان به عنوان اولین سفر اروپایی وی قلمداد کرد چرا که این سفر به دعوت هیچ یک از مقامات کشور ایتالیا صورت نگرفته بود و تنها هدف این سفر شرکت در کنفرانس فائو بود که ایران نیز یکی از اعضای آن به حساب می آید.

ادامه مطلب

ايران و بريتانيا از آغاز تا امروز

در این مقاله قصد داریم به بررسی تاریخچه کوتاهی از روابط این دو کشور در سال های اخیر بپردازیم و با نظر گرفتن فاکتورهای موجود آینده روابط سیاسی این دو کشور را بررسی کنیم.

ادامه مطلب