اروپا - آرشیو

الحیات: سارکوزی رفت تا اروپا نفس بکشد
استقبال گرم رسانه های عربی از آمدن اولاند

الحیات: سارکوزی رفت تا اروپا نفس بکشد

روزنامه سوری الوطن نوشت: سارکوزی و ژوپه به زباله دان تاریخ افتادند. آنها طی 15 ماه گذشته از طریق شورای امنیت تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا سوریه را نابود کنند.

ادامه مطلب