اروپا - آرشیو

مجله هفته: گونترگراس در ایران

مجله هفته: گونترگراس در ایران

شعر ضد اسرائیلی گونترگراس بیش از آنکه صحنه ادبیات آلمان و جهان را دچار تکانه و تحول کند، بر فضای سیاسی و فرهنگی رسمی ایران تاثیر گذاشت و چند روزی به موضوعی مشترک برای صفحات ادبی و سیاسی روزنامه های ایران تبدیل شد.

ادامه مطلب
بحران یورو؛ راه طی شده و چشم انداز آینده آن
اروپا سال خوبی خواهد داشت؟

بحران یورو؛ راه طی شده و چشم انداز آینده آن

دکتر سعید خالوزاده، استاد دانشگاه تهران و کارشناس مطالعات اروپا در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به بحران یورو در سال گذشته می پردازد و معتقد است اگر آلمان و فرانسه نتوانند در سال آینده به توافقی در این زمینه برسند، اتحادیه اروپایی دورانی از ضعف و سرگردانی را طی خواهد کرد

ادامه مطلب
جدال چپ  و راست
سارکوزی در آستانه انتخابات چه در کارنامه خود دارد؟

جدال چپ و راست

پیروز ایزدی، کارشناس مسائل فرانسه در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به مهم ترین تحولات انتخاباتی فرانسه نگاهی می اندازد و معتقد است شخصیت سارکوزی و وضعیت اقتصادی باعث شده که میزان محبوبیت سارکوزی بسیار پایین بیاید و احتمال پیروزی فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه بیشتر است.

ادامه مطلب