اروپا - آرشیو

خداحافظی به موقع یک پاپ
چرا پاپ بندیکت شانزدهم پس از 600 سال سنت شکنی کرد

خداحافظی به موقع یک پاپ

دکتر عبدالرحیم گواهی رئیس مرکز پژوهش ادیان جهان در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به استعفای پاپ بندیکت شانزدهم معتقد است پاپ بندیکت شانزدهم با وجود اشتباهاتی که گاه مرتکب شده است در مجموع کارنامه موفقی داشته است.

ادامه مطلب
ایران به دیپلماسی فعال روی آورد
پتانسیل بالقوه تهران در کنفرانس امنیتی مونیخ

ایران به دیپلماسی فعال روی آورد

شمس الدین خارقانی، سفیر پیشین ایران در آلمان در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است حضور وزیر خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ می تواند در صورت اتخاذ دیپلماسی فعال، باعث کاهش تنش ها علیه ایران شود.

ادامه مطلب
انگلیس اروپا را رها می‌کند؟
دیوید کامرون و مانورهای جدید انتخاباتی

انگلیس اروپا را رها می‌کند؟

یادداشتی از دکتر مجید تفرشی، تاریخ‌نگار و پژوهشگر و تحلیلگر مسائل انگلیس در خصوص تصمیم جنجالی انگلیس برای خروج احتمالی از اتحادیه اروپا

ادامه مطلب
جبران مافات فرانسه در مالی
پاریس متحدان دیروز را قلع و قمع می کند

جبران مافات فرانسه در مالی

یادداشتی از دکتر سعید خالوزاده، استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل فرانسه در خصوص انگیزه فرانسه از مداخله نظامی در مالی و نگاه داخلی و بین المللی به این قشون کشی پاریس

ادامه مطلب
الجزایر،قربانی دخالت فرانسه در مالی
پاریس نشین ها در قاره سیاه گرفتار می شوند

الجزایر،قربانی دخالت فرانسه در مالی

گفتاری از سید جعفر قنادباشی، تحلیل گر مسائل افریقا در مورد بحران گروگان گیری الجزایر و تاثیرپذیری آن از مانورهای نظامی فرانسه در مالی

ادامه مطلب