اروپا - آرشیو

تروريسم و اروپا

دو نفرازاین تروریست های دستگیر شده آلمانی های بودند که مسلمان شده اند. دیگرعاقلانه نیست که مهاجران را خطر بزرگى براى مردم آلمان بدانیم. غیرعاقلانه ترآن است که قضاوت های نادرستی راجع به اسلام داشته باشیم.

ادامه مطلب

سیاست خارجی تازه الیزه

نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه اولین سخنرانی مهم خود درباره سیاست خارجی فرانسه از هنگام عهده دار شدن پست ریاست جمهوری این کشور را ایراد کرده است.

ادامه مطلب