اروپا - آرشیو

دستاوردهای سفر به ترکیه

دستاوردهای سفر به ترکیه

مهم ترین دستاورد سفر دو روزه محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران به استانبول در به وقوع پیوستن این سفر نهفته است. زمزمه های سفر محمود احمدی نژاد از زمستان سال گذشته آغاز شده بود تا بالاخره محمود احمدی نژاد در گرمترین ماه سال عازم استانبول شد.

ادامه مطلب