اروپا - آرشیو

دفاع حیثیتی اروپا از یورو

دفاع حیثیتی اروپا از یورو

دکتر سعید خالوزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مسائل اروپا در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به بحران پولی اروپا می پردازد و معتقد است امروز سران اتحادیه اروپایی نه به خاطر یونان، بلکه بیشتر به دلیل دفاع از حیثیت سیاسی و اقتصادی خود به کمک یورو آمده اند تا یورو را به هر شکلی که شده نگه دارند.

ادامه مطلب
تاخیر در تحریم نفتی ایران؛‌چماق برای مذاکره
داوود اوغلو حامل چه پیامی بود؟

تاخیر در تحریم نفتی ایران؛‌چماق برای مذاکره

اگرچه دلایل اقتصادی و فنی می تواند توجیه کننده تاخیر برای تصویت تحریم نفتی ایران باشد اما برخی معتقدند که با توجه به پیام آورده شده غرب توسط داوود اوغلو،‌ اروپا می خواهد تصمیم گیری برای تحریم نفتی ایران را به تعویق بیندازد تا بتواند این موضوع را به عنوان چماقی در مذکرات آینده با ایران به کار بندد.

ادامه مطلب
اروپاییان در مورد این پیشنهاد تردید دارند
نگاه رویترز به پیشنهاد از سرگیری مذاکرات از سوی ایران

اروپاییان در مورد این پیشنهاد تردید دارند

یک روز مانده به پایان سال 2011، طرح تحریم موسسه‌های مالی خارجی در ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی به منظور کاهش درآمد نفتی ایران به امضاء باراک اوباما رسید که تعطیلات خود را در هاوایی سپری می‌کرد.

ادامه مطلب
گاه دست در دست غرب،گاه رقص با شرق
روسیه در سالی که گذشت/پرونده 2011

گاه دست در دست غرب،گاه رقص با شرق

دکتر جهانگیر کرمی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل روسیه، در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به تحولات سال 2011 در سیاست خارجی روسیه می‌پردازد و معتقد است مهم ترین مسئله در سیاست خارجی روسیه در یک سال گذشته موضوع سپر دفاع موشکی ناتو بوده است.

ادامه مطلب
حمایت های روسیه هم حدی دارد

حمایت های روسیه هم حدی دارد

اکنون دمشق به این درک رسیده است که چندان هم نمی تواند حمایت های روسیه را برای خودش همیشگی تصور کند، چرا که روسیه اگر بیش از اندازه تحت فشار قرار بگیرد و ببیند که بر سر حمایتش از نظام حاکم بر سوریه حیثیتش مورد خدشه قرار گرفته دست از حمایتش از او بر می دارد.

ادامه مطلب
پس از اردوغان

پس از اردوغان

صادق ملکی، کارشناس مسائل ترکیه در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی با اشاره به بیماری اردوغان به نقش او در ترکیه می پردازد و معتقد است اگر شرایط به اردوغان فرصت دهند، تا او بتواند ساختار ترکیه بر مبنای سیستمی دموکراتیک پی ریزی بنماید، دیگر پس از او ترکیه کمتر به شخصیتهای کاریزمایی نیاز خواهد داشت.

ادامه مطلب
جناح حاکم فرانسه بازنده مناقشه اخیر است

جناح حاکم فرانسه بازنده مناقشه اخیر است

دکتر سعید خالوزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مسائل اروپا در گفتگو با دیپلماسی ایرانی به تنش های اخیر مابین فرانسه و ترکیه می پردازد و معتقد است به طور کلی این حوادث برای جناح حاکم در فرانسه مثبت نبود.

ادامه مطلب