اروپا - آرشیو

سال 2008، سال بخران‌های گوناگون اقتصادی

در نهایت سال 2008 این گونه پایان یافت که بدترین دوران خود را پس از جنگ جهانی دوم به این سو سپری کرده باشد. تمام پیش­بینی­های اقتصادی حاکی از آن است که سال 2009 چندان بهتر از سال 2008 نخواهد بود بلکه شاید هم بدتر باشد.

ادامه مطلب