اروپا - آرشیو

تهران-باکو؛ از تهدیدات تا فرصت‌های مشترک
همبستگی همسایه‌ها محقق می‌شود؟

تهران-باکو؛ از تهدیدات تا فرصت‌های مشترک

سیدعلی سقائیان، سفیر سابق ایران در آذربایجان و ارمنستان در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی بیان می کند دولتمردان باکو نسبت به حساسیت روابط و جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران با توجه به داشتن مرزهای طولانی مشترک آگاه هستند و اولویت خود را روابط با ایران می دانند و بر اساس آن نیز تصمیم گیری می کنند.

ادامه مطلب
تبعات تصمیمات تاکتیکی بر وضعیت جهان
خاویر سولانا جهان چند قطبی را چگونه می‌بیند

تبعات تصمیمات تاکتیکی بر وضعیت جهان

غرب اجازه داد تا نگرانی های تاکتیکی کوتاه مدت مانع از رسیدن به چشم انداز استراتژیک بلند مدت شود. این وسواس تاکتیکی، حکومت ها را در تمام سطوح از دولت های محلی تا نهادهای فراملی را تحت تاثیر قرار داده است.

ادامه مطلب
روسیه همچنان در آینده اوکراین نقش دارد
آزمون غربگریان اوکراینی در حل بحران های سیاسی- اقتصادی

روسیه همچنان در آینده اوکراین نقش دارد

دکتر محمود شوری، مدیر گروه مطالعات اوراسیا، پژوهشگر مسائل روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز مرکز تحقیقات استراتژیک در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی می گوید: یکی از مهمترین مشکلات دولت و پارلمان جدید، سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی است؛ وضعیتی که بعد از بحران های مناطق شرقی به وجود آمده است.

ادامه مطلب
آقای کامرون شیخ تمیم را بازخواست کنید
سایه پرونده حمایت از تروریسم بالای سر امیر قطر در لندن

آقای کامرون شیخ تمیم را بازخواست کنید

روزنامه ساندی تلگراف گزارش داد که فشارها به دیوید کامرون افزایش یافته است و طرف‌های سیاسی مختلف از او می‌خواهند که قضیه "حمایت مالی از تروریسم" را در دستور العمل گفت‌وگوهای خود با امیر قطر قرار دهد.

ادامه مطلب
در مثلث شبح کاپیتالیسم ، نئوناسیونالیسم و پوتینیسم
بالانس تصنعی شرق اروپا به کدام سو خواهد رفت؟

در مثلث شبح کاپیتالیسم ، نئوناسیونالیسم و پوتینیسم

علی بمان اقبالی زارچ کارشناس ارشد اروپا و امریکا در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به بررسی تحولات یک سال اخیر آسیای میانه به خصوص روابط روسیه با غرب پرداخته است.

ادامه مطلب