اروپا - آرشیو

راه باز براى اصلاحات آقاى سارکوزى

آقاى سارکوزی به عنوان رئیس جمهور بدون در دست داشتن اکثریت کرسی های پارلمان نمی توانست قدرت خود را بر تمام امور کشور اعمال کند. اما اينک با پيروزى قاطع حزب حاکم راه براى اصلاحاتى که آقاى سارکوزى وعده آن را در جريان رقابت هاى انتخابات يداده بود باز مى شود.

ادامه مطلب

پيروزى حزب دموکرات مسيحى در بلژيک

حزب دموکرات مسيحى بلژيک با شکست دولت راست ميانه توانست حکومت را به دست گيرد. "ايو لترم"رهبر اين حزب با اعلام اينکه به زودى براى ايجاد يک دولت ائتلافى جديد اقدام خواهد کرد گفت که مردم کشورش مسير متفاوتى را مى خواهند و اکنون زمان تغيير است.

ادامه مطلب

آلمان براى نشست جى 8 آماده مى شود

کمتر از دو هفته به آغاز نشست سران کشورهاى جى 8 باقى مانده است.آلمان و ديگر همراهانش خود را براى يک مجادله بزرگ در قبال آمريکا حاضر مى کنند. اجلاس امسال در هيليگندام يکى از شهرهاى شمالى آلمان به رياست آنجلا مرکل برگزار مى شود.

ادامه مطلب

حال و هواى کابينه جديد فرانسه

پست کلیدی وزارت امور خارجه به برنار کوشنر سوسیا لیست سپرده شده است. این در حالی است که او بعضا نظرات متناقضی با نيکولا سارکوزى دارد، از جمله الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا که کوشنر موافق آن است ولى آقاى سارکوزى با آن مخافت کرده است.از سوی دیگراین انتخاب با واکنش حزب سوسیا لیست روبرو شده است.

ادامه مطلب