نگاه ایرانی - آرشیو

حرکت کند دیپلماتیک ایران در سوریه

حرکت کند دیپلماتیک ایران در سوریه

دکتر علی بیگدلی، استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل بین المللی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی با اشاره به اظهار نظر آقای صالحی در مورد آمادگی ایران برای گفتگو با مخالفان بشار اسد معتقد است این اظهار نظر نشان می دهد که ایران پس از ماهها واقعیتی به نام مخالفین در سوریه را پذیرفته است ولی ایران در بازی دیپلماتیک بسیار عقب مانده است.

ادامه مطلب
غرب به دنبال توافق نیست

غرب به دنبال توافق نیست

داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی ضمن اشاره به مذاکرات ایران و غرب معتقد است غرب از یک سو نمی تواند با ایران رودررو شود و از سوی دیگر نمی خواهد با ایران توافق کند لذا مذاکرات را طولانی می کند.

ادامه مطلب