نگاه ایرانی - آرشیو

هشدارها را جدی بگیریم

هشدارها را جدی بگیریم

محمدعلی سبحانی،‌ سفیر سابق ایران در لبنان و اردن و کارشناس سیاست خارجی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی معتقد است کلید حل مشکلات کنونی در دو چیز است، اول دور کردن برخی جریان‌ها از نقطه‌های مرکزی تصمیم‌گیری و دوم استفاده از ظرفیت‌های واقعی انقلاب اسلامی که یکی از مردمی‌ترین و دموکراتیک‌ترین انقلاب‌ها بوده است.

ادامه مطلب
دختر اصفهان، بانوی اول و مادر بی نظیر

دختر اصفهان، بانوی اول و مادر بی نظیر

محمد ابراهیم طاهریان، سفیر سابق ایران در پاکستان در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به درگذشت «نصرت بوتو» بانوی ایرانی الاصل پاکستان می‌پردازد که نقش بی نظیری در سیاست پاکستان داشته است.

ادامه مطلب