نگاه ایرانی - آرشیو

بحران سوریه و فصل جدیدی در حقوق و روابط بین الملل

بحران سوریه و فصل جدیدی در حقوق و روابط بین الملل

محمدرضا دبیری،‌ تحلیلگر مسائل بین المللی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به طرح مسئله سوری در مجمع عمومی می پردازد و آن را اولین کارزار و صحنه عملی می داند که قطعنامه های "مسئولیت حمایت" ناشی از حاکمیت برای اولین بار به بوته آزمایش گذارده شده است.

ادامه مطلب
کویت و سیل اسلام گرایان
اسلام گرایان 22 کرسی مجلس کویت را گرفتند

کویت و سیل اسلام گرایان

علی جنتی، سفیر سابق ایران در کویت در تحلیلی برای دیپلماسی ایرانی با نگاهی به جریان های سیاسی کویت به وضعیت این گروهها در پارلمان جدید کویت می پردازد و معتقد است با این انتخابات هماهنگی بیشتری بین قوای مجریه و مقننه پدید می آید.

ادامه مطلب
هند بر دو راهی ایران-آمریکا

هند بر دو راهی ایران-آمریکا

میرمحمود موسوی، کارشناس شبه قاره و سفیر سابق ایران در پاکستان،‌ در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به مسئله تحریم نفت ایران از سوی هند می پردازد و معتقد است هند در تعامل با آمریکا به تدریج خرید نفت از ایران را کاهش خواهد داد.

ادامه مطلب
داووس: به دنبال مدل های جدید

داووس: به دنبال مدل های جدید

دکتر مرتضی ابوطالبی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به مهم ترین مسائل مطرح شده در اجلاس داووس امسال می پردازد و معتقد است تلاش برای یافتن مدل های جدید مهم ترین خصوصیت این اجلاس بوده است.

ادامه مطلب