نگاه ایرانی - آرشیو

سوریه و تردید غرب

سوریه و تردید غرب

محمد ایرانی، کارشناس مسائل خاورمیانه و سفیر سابق ایران در لبنان در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به تحولات منطقه ای و بین المللی در ارتباط با بحران سوریه می‌پردازد و معقتد است بشار اسد آگاهانه در پی خرید زمان و به کار پگیری به موقع از برگه‌های خود است.

ادامه مطلب
زمان کاهش روابط با انگلیس مناسب نبود
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران:

زمان کاهش روابط با انگلیس مناسب نبود

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفتگو با دیپلماسی ایرانی معتقد است زمان تصمیم گیری در خصوص کاهش سطح روابط با انگلیس درست و مناسب انتخاب نشده بود.

ادامه مطلب