نگاه ایرانی - آرشیو

اقلیم کردستان آماده کمک رسانی به کوبانی است
در سایه برخورد گزینشی ائتلاف با پدیده تروریسم

اقلیم کردستان آماده کمک رسانی به کوبانی است

ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران در یادداشتی کوتاه برای دیپلماسی ایرانی به اقدامات اقلیم کردستان برای کمک به مردم کوبانی و همچنین رویکرد ترکیه و ائئلاف ضد داعش به این بحران پرداخته است.

ادامه مطلب