نگاه ایرانی - آرشیو

تجربه متمایز تونس در انقلاب های عربی
به مناسبت سه سالگی انقلاب یاسمین

تجربه متمایز تونس در انقلاب های عربی

حسین جابرانصاری سفیر سابق در لیبی و تحلیلگر ارشد مسائل جهان عرب در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به بررسی روند تحولات در جهان عرب پس از انقلاب های عربی پرداخته است.

ادامه مطلب
تروریسم هسته ای،دغدغه مشترک ایران و غرب
پروژه ای که اجماع جهانی را می طلبد

تروریسم هسته ای،دغدغه مشترک ایران و غرب

دکتر کیهان برزگر مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی ضمن بررسی نگاه ایرانی به موضوع تروریسم هسته ای تاکید می کند که حرکت مثبت غرب و آمریکا در مشارکت ایران در بحث تروریسم هسته ای می تواند یک زمینه خوب اعتماد سازی در سیاست داخلی ایران و عامل تقویت اجماع بین نخبگان سیاسی در روند گفتگوهای جامع هسته ای باشد.

ادامه مطلب
پروژه ایران هراسی ترک جدی خورده است
در سایه اجماع و اراده ملی برای حرکت در مسیر دیپلماسی

پروژه ایران هراسی ترک جدی خورده است

دکتر محمدکاظم سجادپور بر رویکرد دیپلماسی چندجانبه دولت یازدهم بر سه محور، ادراکی، اجرایی و نتایج حاصله تاکید داشته و بیان می کند که این سیاست برآمده از اعتماد به نفس دیپلماتیک است.

ادامه مطلب