نگاه ایرانی - آرشیو

به نام مذهب با ابزار طایفه گرایی در خدمت تروریسم
چرا پای داعش به لبنان باز شد؟

به نام مذهب با ابزار طایفه گرایی در خدمت تروریسم

محمد ایرانی سفیر اسبق ایران در اردن و کارشناس مسایل خاورمیانه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به بررسی سابقه تاریخی حضور جریان های افراطی در عراق و فعالیت های اخیر داعش در این کشور پرداخته است.

ادامه مطلب