نگاه ایرانی - آرشیو

یک جنگ و هزار بهانه
آیا رئیس جمهور ضدجنگ فرمان حمله می دهد؟

یک جنگ و هزار بهانه

محمد فرازمند تحلیل گر مسائل منطقه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به بررسی سهم خواهی های سیاسی مخالفان بشار و دلایل دمیدن در شیپور جنگ در سوریه پرداخته است

ادامه مطلب
اوباما و سوریه : سه صحنه و یک استراتژی
مارپیچی که مقابل رئیس جمهور امریکا علم شد

اوباما و سوریه : سه صحنه و یک استراتژی

دکتر سید محمدکاظم سجادپور، استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل بین المللی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به بررسی چارچوب های تحلیلی حمله به سوریه توسط امریکا در صحنه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخته است

ادامه مطلب
روحانی به ابهام های استراتژیک پایان دهد
از تماس با عربستان و قطر تا ملاقات با اروپایی ها و مشورت با روسیه

روحانی به ابهام های استراتژیک پایان دهد

محمدحسین ملائک سفیر سابق ایران در سوئیس در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که به زودی سرمایه گذاری های گذشته ایران در منطقه با ارزش افزوده ای روبرو خواهد بود که میتواند موضوع مذاکره ایران با غرب رااز مذاکره اتمی خارج و چندوجهی کند

ادامه مطلب