نگاه ایرانی - آرشیو

روابط با همسایگان در مرز هشدار
ایران در منطقه به برخوردهای استراتژیک روی آورد

روابط با همسایگان در مرز هشدار

محمدعلی سبحانی، سفیر سابق ایران در لبنان و اردن در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به سیاست خارجی ایران در قبال همسایگان می پردازد و معتقد است در شرایط کنونی که دشمنان ایران فشارها بر ایران را افزایش داده اند ایران باید بیشتر به ایجاد رابطه بسیار خوب با همسایگان توجه کند.

ادامه مطلب
 سوریه در چشم انداز طرح عنان

سوریه در چشم انداز طرح عنان

محمدعلی سبحانی، کارشناس مسائل خاورمیانه و سفیر سابق ایران در اردن در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به مهم ترین تحولات هفته های اخیر در سوریه می پردازد و معتقد است چشم انداز چندان روشنی از موفقیت طرح کوفی عنان وجود ندارد.

ادامه مطلب