نگاه ایرانی - آرشیو

انتخاباتی که نمایش همگرائی ملی مردم بود
تحول اجتماعی در سایه توسعه سیاسی

انتخاباتی که نمایش همگرائی ملی مردم بود

محمدرضا بهرامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی با اشاره به اهمیت انتخابات برگزار شده در افغانستان تاکید می کند که این تحول اجتماعی زائیده آغاز روند توسعه در این کشور است و رسالت دوستان افغانستان کمک به تثبیت آن است.

ادامه مطلب
از رویکرد دوگانه آمریکا تا فرصتی برای نقش آفرینی ایران
آنچه بر سوریه گذشت

از رویکرد دوگانه آمریکا تا فرصتی برای نقش آفرینی ایران

محمد ایرانی، سفیر سابق ایران در اردن و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی علاوه بر واکاوی رویدادهای سوریه در سال گذشته، بحران های پیش آمده را در دو محور سیاسی و میدانی مورد برررسی قرار داده است.

ادامه مطلب
سفری برای دلجویی از شاهزاده های خشمگین
اهرم ایران هراسی دیگر جواب نخواهد داد

سفری برای دلجویی از شاهزاده های خشمگین

محمد فرازمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی با اشاره به سفر باراک اوباما به ریاض تاکید می کند که سه کشور مهم خلیج فارس یعنی ایران، عراق و عربستان در صورت برقراری روابط متوازن و حسنه می توانند بسیاری از بحران ها را کنترل و هسته یک امنیت دسته جمعی پایدار را پی ریزی نمایند.

ادامه مطلب
آیا پاکستان به روابط فرامنطقه ای – عربی می اندیشد؟
از بی تحرکی در رابطه با کابل تا تنش در رابطه با تهران

آیا پاکستان به روابط فرامنطقه ای – عربی می اندیشد؟

محمد طاهریان سفیر سابق ایران در پاکستان و تحلیل گر در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به بررسی تحولات داخلی پاکستان در سال گذشته و اثرات آن بر روابط خارجی در حوزه پیرامونی این کشور به خصوص با ایران پرداخته است.

ادامه مطلب
اعتدال گرایی، حلقه مفقوده  سیاست خارجی در سال های گذشته
ویژگی های توهم و تخیلاتی هزینه های گزافی را به کشور تحمیل کرد

اعتدال گرایی، حلقه مفقوده سیاست خارجی در سال های گذشته

دکتر الهه کولایی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل آسیای میانه و قفقاز بر این باور است که ما با فهرست بلند بالایی از فرصت های از دست رفته در مناطق شمالی و شمال شرقی و حتی در مناطق شمال غربی مواجه هستیم.

ادامه مطلب