نگاه ایرانی - آرشیو

شهر گفت‌وگو

متن کامل سخنرانى سیدمحمد خاتمی در نشست "شهر و گفت‌و‌گو گسترش گفت و گو با ایجاد، حفظ و احیاء محله"

ادامه مطلب