نگاه ایرانی - آرشیو

موانع برقرارى روابط ايران و آمريکا

در دولت موقت سعى ما بر اين بود که روابط ايران با آمريکا را براساس اولويت‌هاى جديد تنظيم نماييم. اما دولتمردان آمريکا به روش‌ها يا نگاه‌هاى قيم‌مابانه دوران شاه آنچنان خوگرفته بود که نتوانستند خود را با شرايط جديد ايران وفق دهند.

ادامه مطلب

درس‌هايى از ماجراى ملوان‌هاى انگليسى براى آمريکا

پس از 28 سال تحريم و نحديد، وقت آن است که قبول کنيم اعمال فشار موجب تغيير رفتارهاى تهران نخواهد شد. آزادسازى ملوانان انگليسى نشان مى‌دهد که ایران از روش های پراگماتيستی کناره‌گیری نمی‌کند. پيگيرى يک سياست مبتنى بر صبر و گفتگو، مى‌تواند زمينه روابط ميان دو کشور را تغيير دهد و باعث شود تا ايران رابطه با آمريکا را در جهت منافع خود ارزيابى کند.

ادامه مطلب

اختلاف بنیادی با آمریکا بر سر چیست

آمريکا در ايران چه در گذشته و چه امروز همواره به دنبال منافع و مصالحش بوده. همچنان که هر کشور ديگرى، از جمله خود ما، در تمامى کشورها و مناطق در جهان ايضا همين‌گونه هستيم. ‌ واقع مطلب آن است که هر طور بنگريم، همه راه‌ها براى تفاهم اصولى ايران و آمريکا بسته نشده است.

ادامه مطلب

فرصتی برای تفاهم

غربی ها باید بدانند که رسیدن به تفاهم با ایران از دالان قطعنامه های سازمان ملل نمی گذرد و اگر به جای تعامل، همچنان راه تنش در پیش گیرند، باید بدانند که ایران هم عکس العمل جدی نشان خواهد داد.

ادامه مطلب

سال قطعنامه ها

مهم‌ترين قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاى صادر شده درباره ايران در مجامع بين‌المللى، جدا از بيانيه‌ها و قطعنامه‌هايى که تعدادشان از تعداد انگشتان دست فراتر رفته و تنها در سال گذشته در مورد پرونده هسته‌اى صادر شده است، ابراز نگرانى جامعه جهانى نسبت به نقض حقوق بشر و نفى هولوکاست بوده است.

ادامه مطلب