آرشیو اخبار

آیا روسیه می تواند از ایران «بله» را بگیرد؟

آیا روسیه می تواند از ایران «بله» را بگیرد؟

اگر چه در این سوی میدان لبخندها و رضایت ها رد وبدل می شود خبری از آن سوی میدان به گوش نمی رسد. طرف های غربی تاکنون از اظهار نظر در مورد این طرح خودداری کرده اند و به نظر می رسد منتظرند ببینند روسیه با ایران به کجا می رسد. آیا 50 درصد قضیه حل می شود و ایران به روسیه «بله» را می دهد؟‌

ادامه مطلب