آرشیو اخبار

نفت سوریه در تانکر های ایرانی
فایننشال تایمز ادعا کرد:

نفت سوریه در تانکر های ایرانی

در حالی که گزارش ها از ذخیره مقادیر روز افزودنی نفت تولیدی ایران در مخزن های شناور به منظور یافتن مشتری خبر می دهد؛ یک تانکر نفتی متعلق به شرکت ملی کشتیرانی ایران با تغییر پرچم و استفاده از شرکت های چند جانبه ای نسبت به حمل و نقل نفت سوریه به ایران اقدام کرده است.

ادامه مطلب
اطلاع صالحی از فعالیت های هسته ای مورد تردید غرب
آلبرایت در مورد وزیر امور خارجه ایران مدعی شد

اطلاع صالحی از فعالیت های هسته ای مورد تردید غرب

دیوید آلبرایت، بنیانگذار موسسه علوم و امنیت بین الملل ادعا کرده است که ارتباطات از سال 1990 نشان می دهد که وزیر امور خارجه کنونی ایران در زمانی که ریاست دانشگاه شریف را بر عهده داشته، از برنامه ای که به منظور تامین مواد برای برنامه هسته ای مورد اتهام ایران طراحی شده بوده اطلاع داشته است.

ادامه مطلب