آرشیو اخبار

پنج نکته اساسی درباره تیلرسون
تردیدهایی که درباره نامزد وزارت امورخارجه ترامپ وجود دارد

پنج نکته اساسی درباره تیلرسون

چیز قابل توجهی که روز چهارشنبه از تیلرسون شنیده شد، اذعان او به عدم دانش کافی بود. مدیرعامل سابق اکسون موبیل در برابر سوالاتی قرار گرفت که جواب او تمایل به داشتن و آگاهی پیداکردن از اطلاعات بهتر قبل از دادن پاسخگویی بود.

ادامه مطلب