آرشیو اخبار

رقابت روسیه و عربستان در چین
بازار نفت چین و جفت عجیب و غریبی که کنار هم هستند

رقابت روسیه و عربستان در چین

معامله شرکت چینی CEFC سهام این گروه را در روسنفت به 19,5درصد خواهد رساند. این قرارداد تامین ذخایر نفتی چینی‌ها از سوی روس‌ها را در درازمدت قطعی کرده و برای روسنفت جریان پایداری از درآمد ایجاد می‌کند.

ادامه مطلب