آرشیو اخبار

فاز سوم جنگ عليه ترور در ابهام

چندى است که برخى محافل خبرى مهم دنيا بارديگر موضوع احتمال تهاجم به ايران توسط آمريکا را به یکی از محور اصلى تحليل هاى خود در زمينه وقايع منطقه خاورميانه تبدیل کرده اند. مطرح شدن مجدد اين موضوع در چند روز گذشته دلايل و بهانه هاى ويژه خود را دارد.

ادامه مطلب

تروریسم، گفتگو و اخلاق جهانی

محمد جواد ظریف نماینده وقت ایران در سازمان ملل در این مقاله می نویسد رویدادهای تاسف‌انگیز 11 سپتامبر به روشن‌ترین و در عین حال غیر انسانی ‌ترین شیوه گستره و عمق آسیب‌پذیری مشترک همه ما را به نمایش گذاشت.

ادامه مطلب

يازده سپتامبر در آسمان

پس از ملاقات با آقای یوشکا فیشر، وزیر وقت امور خارجه آلمان، در پرواز ایران ایر در مسیر فرانکفورت به تهران بودم که کمک خلبان نزد من آمد و با چهره ای متعجب گفت حادثه مهمی رخ داده است.

ادامه مطلب