آرشیو اخبار

آیا افکار عمومی برای توافق هسته ای نهایی آماده است؟
اهمیت برقراری توازن بین امتیازهای غرب و ایران

آیا افکار عمومی برای توافق هسته ای نهایی آماده است؟

تحقیقات مستقل حاکی از آن است که برنامه های هسته ای ایران که در سه دهه گذشته همواره دنبال می شده، بالغ بر 100 میلیارد دلار هزینه داشته است.باتوجه به هزینه صرف شده در فعالیت های هسته ای و اینکه برنامه های هسته ای ایران به یک غرور ملی تبدیل شده است، هر گونه عقب نشینی در این برنامه ها باید با دریافت امتیازهای بزرگ از غرب همراه باشد.

ادامه مطلب
سایه عربستان بر مانورهای ناصواب پاکستان
پای اسلام آباد به پرونده های منطقه ای باز شد

سایه عربستان بر مانورهای ناصواب پاکستان

پیرمحمد ملازهی تحلیلگر مسایل پاکستان و شبه قاره در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به خبر اعزام نیروی نظامی از پاکستان به بحرین تاکید می کند که این مساله می تواند بر روابط اسلام آباد-تهران تاثیر منفی بگذارد

ادامه مطلب