آرشیو اخبار

سیاست خارجی کف خیابانی
برداشت های سلیقه ای در دستگاه دیپلماسی را به صفر برسانیم

سیاست خارجی کف خیابانی

نصرت الله تاجیک تحلیل گر مسائل سیاست خارجی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که عدم شناخت کافی از محیط سیاسی، منطقه ای و بین المللی باعث میشود تا نتوانیم با اتخاذ روشهای صحیح و مناسب با راهبردهای طراحی شده و مواضع درست و طولانی مدت، از امکانات و ظرفیت های تولید شده در سیاست خارجی بهره برداری بهینه نماییم.

ادامه مطلب