آرشیو اخبار

توافق خوب چگونه توافقی است؟
موارد اختلافی در مذاکرات

توافق خوب چگونه توافقی است؟

بعضی ها پیشنهاد می دهند تنها راهی که مسیر دستیابی ایران به سلاح را مسدود می کند، متقاعد کردن مقامات ایران به از بین بردن زیرساخت های سانتریفیوژها است. اما این یک درخواست غیرواقع بینانه و غیر ضروری است.

ادامه مطلب