آرشیو اخبار

اولین مبارزه مسلحانه جنبش فتح کی بود؟
چهل و چهارمین بخش از کتاب «اسرار جعبه سیاه»:

اولین مبارزه مسلحانه جنبش فتح کی بود؟

در 1/1/1965 فتح اولین عملیات خود را انجام داد و آغاز مبارزات مسلحانه را اعلام کرد. برادران در «فتح» در آن دوره بعد از شهادت ابو عیشه ترسیدند که طرف دیگر از آنها سبقت بیگرد برای همین موعد مبارزات مسلحانه را جلو انداختند.

ادامه مطلب
مذاکره برای نجات نفتا
مکزیک با دردسر دوران ترامپ دست به گریبان است

مذاکره برای نجات نفتا

ظهور ترامپ و به قدرت رسیدن او در آمریکا با قدرت‌نمایی در برابر مکزیکی‌ها، صحنه سیاسی همسایه جنوبی را سرشار از خشم کرده است. انریکه پنیا نیتو رئیس جمهور فعلی مکزیک، در ترکیبی از فساد عمیق، عملکرد ضعیف اقتصادی و افزایش خشونت و نارضایتی عمومی از او و حزبش، با سقوط تاریخی محبوبیت خود در ماه‌های اخیر مواجه است.

ادامه مطلب