آرشیو اخبار

همه از مواضع آمریکا سردرگم شده اند
آیا برجام شکست می خورد؟

همه از مواضع آمریکا سردرگم شده اند

اروپایی ها نگران هستند که از بین بردن توافق منجر به تشدید تنش در منطقه، گسترش برنامه هسته ای ایران و از بین رفتن اعتبار توافقات چند جانبه در عرصه بین الملی شود.

ادامه مطلب