آرشیو اخبار

اطلاعاتی جالب درباره مسلمانان اروپا
جمعیت رو به رشدی که صاحب جایگاه می شود

اطلاعاتی جالب درباره مسلمانان اروپا

جمعیت مسلمان اروپا نسبتا کوچک است، چیزی حدود ۵ درصد کل جمعیت اروپا. هرچند در برخی کشورها مثل فرانسه و سوئد مسلمانان درصد بیشتری از جمعیت را تشکیل می دهند و پیش بینی می شود در دهه های آینده شاهد رشد این جمعیت باشیم حتی طبق پیش بینی های مرکز پژوهش پیو Pew این افزایش می تواند تا دو برابر باشد. تغییرات جمعیتی منجر به تحولات اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است،

ادامه مطلب