آرشیو اخبار

تصمیمی سیاسی یا ضرورتی تکنیکی؟
چرا ایران تولید نفت خود را کاهش می‌دهد

تصمیمی سیاسی یا ضرورتی تکنیکی؟

دکتر نرسی قربان، تحلیل گر اقتصاد انرژی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است قدیمی بودن چاه ها، ناتوانی در جلوگیری از افت تولید نفت حوزه های نفتی قدیمی و نیز ناتوانی در توسعه حوزه های جدید، دست به دست هم داده و از تولید ایران کاسته است.

ادامه مطلب
قاهره به واشنگتن وابسته است
ادامه نیاز اقتصادی-سیاسی مصر به آمریکا

قاهره به واشنگتن وابسته است

گفتگوی دیپلماسی ایرانی با مجتبی فردوسی‌پور، مسئول اداره خاورمیانه و خلیج فارس وزارت امورخارجه، در خصوص رابطه مصر جدید با ایالات متحده امریکا

ادامه مطلب