آرشیو اخبار

هشدار درباره احتمال وقوع سونامی در ایران

هشدار درباره احتمال وقوع سونامی در ایران

زلزله و سونامی ژاپن آنقدر مهیب و خانمان برانداز بود که همه دنیا را تکان داد. شاید کمتر بیننده تلویزیونی را بتوان یافت که با مشاهده امواج سهمگین و سیل خروشان در ژاپن که خانه ها و اتومبیل ها را مثل اسباب بازی بر آب روان کرده بود، دچار ترس و نگرانی نشده باشد

ادامه مطلب
بازی نخوریم

بازی نخوریم

علی خرم، دیپلمات و کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی ضمن تحلیل تنش‌های اخیر ایران و اعراب معتقد است این مسئله برای انحراف اذهان مردم منطقه از مطالبات دموکراتیک مطرح شده و ایران نباید در این بازی بیفتد

ادامه مطلب