آرشیو اخبار

تونس در تقلای دموکراسی فرانسوی
سکولارها و اسلام گراها به توافق می رسند؟

تونس در تقلای دموکراسی فرانسوی

علی جانباز،‌کارشناس و تحلیل گر مسائل منطقه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که تونس پس از انقلاب یا به مصلحت موقت یا منفعت ملی از نظر سیاست خارجی در منظومه غرب قرار گرفته است

ادامه مطلب