آرشیو اخبار

پاکستانی ها معتقدند امریکا هند را به آنها ترجیح می دهد
هشتمین بخش از سلسله یادداشت های جدید سرکیس نعوم:

پاکستانی ها معتقدند امریکا هند را به آنها ترجیح می دهد

دولت پاکستان و نهاد نظامی و سازمان امنیت آن معتقدند که ایالات متحده ترجیح می دهد هند بر آن منطقه مسلط شود، برای همین به آن اجازه داده است که در افغانستان نفوذ کند.

ادامه مطلب