آرشیو اخبار

فرانسه رییس قاره سبز

فرانسه در حالی ریاست این اتحادیه را برعهده می گیرد که پیمان لیسبون زیر سایه ای از ابهام قرار دارد و بیم ها و امیدهای زیادی با شعار" اروپایی که از تمامی شهروندان خود حمایت می کند" و با آغاز ریاست فرانسه در تمامی این قاره سبز به چشم می خورد.

ادامه مطلب
قسمت دوم

ابتدا ر يشه تورم را پيدا کنيد

میلتون فريدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، بر اين باور است براى حل مشکل تورم بايد ريشه آن و دليل ايجاد تورم مشخص شود پس اولين گام ريشه يابى است.

ادامه مطلب

چرا آمريکا احتمال حمله به ايران را تکذيب کرد

در حالی که پيشتر مقامات آمریکایی نسبت به افزایش احتمال حمله نظامی علیه ایران واکنشی رسمی از خود نشان نمی دادند، این سکوت بالاخره شکسته شد. برخى معتقدند اين بدان معنا است که واشنگتن نتايج دلخواه خود را از دور جديد تهديد ها حاصل کرده است.

ادامه مطلب