آرشیو اخبار

اخوان المسملین از نبیل العربی حمایت نمی کند
مخالفت صریح نظامیان با رسیدن اخوانی ها به قدرت

اخوان المسملین از نبیل العربی حمایت نمی کند

رئیس شورای نظامی تقاضای آنها برای تشکیل دولت جدید مصر را به جای دکتر کمال الجنزوری، رد کرده و از آنها خواسته است که مادامی که امور مصر توسط شورای نظامی اداره می شود فکر تشکیل دولت را در سر نپرورانند.

ادامه مطلب