آرشیو اخبار

آتش بس نظامی مقدمه آشتی سیاسی است
رسیدن به راه حل سیاسی نیازمند آتش بس است

آتش بس نظامی مقدمه آشتی سیاسی است

محمد ایرانی سفیر سابق ایران در اردن و تحلیلگر مسایل خاورمیانه در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به بی نتیجه بودن نشست ژنو 2 ، بر ایجاد ثبات امنیتی برای رسیدن به یک راه حل سیاسی پیش از بررسی هر اقدام دیگری از جمله انتقال قدرت تاکید می کند.

ادامه مطلب