اروپا - آرشیو

توافق نانوشته روسیه-آمریکا در خصوص سوریه
پرونده بشار در اجلاس گروه 8 به کجا رسید؟

توافق نانوشته روسیه-آمریکا در خصوص سوریه

دکتر بهرام امیراحمدیان، تحلیلگر مسائل بین الملل و روسیه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که برقراری توازن قدرت میان طرفین درگیر در سوریه از اهداف مشترک روسیه و امریکا در این کشور است

ادامه مطلب